synoronews

Αυτά συζητήθηκαν στα δύο κρίσιμα Eurogroup - Στη δημοσιότητα ο πλήρης φάκελος

Τον πλήρη φάκελο των παρουσιάσεων που έκανε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκη , κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Eurogroup, με...

Τον πλήρη φάκελο των παρουσιάσεων που έκανε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκη, κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Eurogroup, με τα non papers τεκμηρίωσης που παρείχε η διαπραγματευτική ομάδα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για όσα συζητήθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες στις δύο συνεδριάσεις του Eurogroup, στις 11 και τις 16 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης λίγες ώρες πριν την υποβολή του αιτήματος παράτασης της δανειακής σύμβασης.

Στον φάκελο υπάρχουν και τα προσχέδια κείμενα των προτάσεων του Επιτρόπου Πιερ Μοσκοβισί και του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, σχετικά με την Ελλάδα για τα οποία η κυβέρνηση υποστήριξε ότι είχαν σκόπιμες χρονικά τροποποιήσεις με σκοπό την υπονόμευση της ελληνικής πλευράς.

Περιληπτικά το επίμαχο προεσχέδιο του Ντάισελμπλουμ

«Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που γίνονται από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατά την τελευταία εβδομάδα, το Eurogroup και τα θεσμικά όργανα έχουν εμπλακεί σε έναν εντατικό διάλογο με τις νέες ελληνικές αρχές. (...)

Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν επιτέλους μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους. Οι ελληνικές αρχές θα κάνουν την πιο αποτελεσματική χρήση του τη συνέχιση της παροχής τεχνικής βοήθειας.
(....)« Οι ελληνικές αρχές έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια της νέας κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε την πρόθεση να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας εγγενή ευελιξία στο τρέχον πρόγραμμα. Οι ελληνικές αρχές έδωσαν τη σταθερή δέσμευσή τους να απέχουν από μονομερείς ενέργειες και θα εργαστεί σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της, ιδίως στο αρχείο της φορολογικής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οικονομικών τομέων και των συντάξεων.
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, σύμφωνα με τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup δήλωση του Νοεμβρίου του 2012. Επιπλέον, τυχόν νέα μέτρα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν, και να μην θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Στη βάση αυτή, οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ζητήσουν έξι μηνών τεχνική επέκταση του τρέχοντος προγράμματος ως ενδιάμεσο βήμα. .Αυτό θα καλυφθεί το χρονικό διάστημα για τις ελληνικές αρχές και το Eurogroup να εργαστούν για μια ρύθμιση παρακολούθησης. Συμφωνήσαμε, επίσης, ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο της σε αυτή τη νέα ρύθμιση. Η Ευρωομάδας είναι ευνοϊκή προδιάθεση για ένα τέτοιο αίτημα από τις ελληνικές αρχές».
Επιπλέον, ενημερώθηκαν από την ΕΚ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι θα ήταν φρόνιμο να παρατείνει την περίοδο διάθεσης των ομολόγων του EFSF στο ρυθμιστικό ΕΤΧΣ για έξι μήνες, παράλληλα με την επέκταση του προγράμματος του EFSF. Το Eurogroup βλέπει θετικά σε μια τέτοια επέκταση. Κατόπιν αιτήματος από την Ελλάδα, το EFSF μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Το Eurogroup τονίζει ότι οι πόροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού κόστους και θα κυκλοφορήσει μόνο με βάση την αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα και την απόφαση του Eurogroup.

Περιληπτικά το προσχέδιο του Μοσκοβισί

Σήμερα, η Ευρωομάδα προέβη σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, με βάση τον εντατικό διάλογο μεταξύ των νέων ελληνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη, κοινωνικά δίκαιη και ισχυρότερη διαδικασία μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει επιτέλους μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλάβει επείγουσα δράση για να διασφαλίσει μια πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα και να περιέχει την ανθρωπιστική κρίση. Θα φροντίζει ώστε τα νέα μέτρα δεν μπορούν να ανατρέψουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και πλήρη χρηματοδότησή τους. Θα απέχουν από μονομερείς ενέργειες και θα εργαστεί σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους της.
«Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τις δεσμεύσεις της έναντι των εταίρων για την εξασφάλιση υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, με την επίτευξη και τη διατήρηση στη συνέχεια σημαντική πρωτογενή πλεονάσματα. Η σκοπιμότητα για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2015 θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της εξέλιξης των οικονομικών συνθηκών. (...)
Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την κατηγορηματική δέσμευσή τους στις οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους. Οι παραπάνω μορφές μια βάση για την επέκταση της τρέχουσας δανειακής σύμβασης, η οποία θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας τεσσάρων μηνών ενδιάμεσο πρόγραμμα, ως μεταβατικό στάδιο για μια νέα σύμβαση για την ανάπτυξη για την Ελλάδα, που θα μελετάται και να συναφθεί στο πλαίσιο αυτό περίοδο.
Όταν κρίνεται σκόπιμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να ενισχύσει και να επιταχύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Το Eurogroup καλεί τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν τις τεχνικές εργασίες με τις ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ενδιάμεσων χρηματοδοτικών αναγκών, πώς θα καλυφθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις».


Περιληπτικά το κείμενο της τεχνικής συζήτησης

«Τεχνική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 13 με 14 Φεβ μεταξύ Ελλήνων αξιωματούχων και εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για κοινό έδαφος μεταξύ των δύο μερών και να συζητηθεί το περιεχόμενο του τρέχοντος μνημονίου συμφωνίας.

Όσον αφορά στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος στο να εντοπιστούν οι τομείς όπου οι ελληνικές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν την εν εξελίξει μεταρρυθμιστική ατζέντα: φορολογική μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων, η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, του δικαστικού συστήματος, η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανίες και ανταγωνιστικούς τομείς.

Απαιτείται χρόνος για τις επόμενες εβδομάδες για τη νέα κυβέρνηση να κάνει μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πλήρως να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε αυτούς τους τομείς. Θεωρεί ως ουσιαστικό μέρος της πολιτικής εντολής του ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων αποφασιστική πολιτική η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε να εφαρμόσει: αποφασιστικά αντιμετώπιση φοροφυγάδες, καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Είναι έτοιμη να δεσμευτεί για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή των κύριων μέτρων πολιτικής.

Τεχνικές συζητήσεις αποκάλυψαν πραγματικές διαφορές σε έναν περιορισμένο αριθμό θεμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί την μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας ως ακατάλληλη για την κατάσταση της οικονομίας. Θα προωθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, με τεχνική βοήθεια από την ΔΟΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων κατά τρόπο που να συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση θα προωθήσει επίσης μια διαφορετική προσέγγιση για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Ιδιωτικοποιήσεις δεν θα σταματήσουν αλλά αξιολογούνται κατά περίπτωση για να εξασφαλιστεί ότι συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η κυβέρνηση υποστηρίζει τους στόχους για να κάνει ΚΕ πιο αποτελεσματική και να καθιερώσουν μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, αλλά συστηματικές απολύσεις θα τελειώσει. Στον τομέα της φορολογίας, η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τις τρέχουσες πολιτικές για την προστασία των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού. Θα επανεξετάσει τα στηρίγματα για το φόρο εισοδήματος για την αύξηση της προοδευτικότητας και να αντικαταστήσει το σημερινό φόρο ακίνητης περιουσίας από τον φόρο περιουσίας. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ θα επανεξεταστεί.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, οι αρχές θα ήθελαν να συζητήσουν τη δημιουργία ενός περιουσιακού στοιχείου Εταιρεία Διαχείρισης για τη διεύθυνση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για την υποστήριξη των επενδύσεων, η κυβέρνηση θεωρεί ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα και να δημιουργήσει μια δημόσια τράπεζα ανάπτυξης.
(...)

Βιωσιμότητα του χρέους 
«Οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να συνεχιστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα κατά την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η εφαρμογή των πρωταρχικών στόχων πλεονάσματος που προβλέπεται από το μνημόνιο συμφωνίας θα ήταν αντιπαραγωγική. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3% το 2015 και 4,5% το 2016 θα έθετε σε κίνδυνο την τρέχουσα εύθραυστη ανάκαμψη. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να τεθεί το χρέος σε σταθερά πτωτική πορεία. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% θα οδηγήσει, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, για να σβήσει εντελώς το χρέος μέχρι το 2050. Αυτό δεν είναι ο τυπικός ορισμός της βιωσιμότητας του χρέους.
Το σημερινό πρόγραμμα θέτει τον στόχο της ονομαστικής αναλογίας 124% του χρέους προς το ΑΕΠ το 2020 για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η πλήρης πρόσβαση στην αγορά το 2023, όταν μεγάλες διάρκειες θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν. Οι αρχές θεωρούν το στόχο αυτό ως τεχνητή και ακατάλληλη. (...)»
Περίληψη κειμένου της κυβέρνησης στις 16 Φεβρουαρίου

Οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης

Οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης είναι να σταματήσει η συστηματική προσέγγιση στις ιδιωτικοποιήσεις θα οδηγήσει σε έλλειμμα βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο, αλλά θα μπορούσε τελικά να παραχθεί υψηλότερο έσοδο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, αποφεύγοντας τις πωλήσεις ή / και τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που δεν είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού.

Η νέα αυτή στάση θα επιδεινώσει αναπόφευκτα τη βιωσιμότητα του χρέους και εμποδίζει την Ελλάδα να φθάσει τον στόχο του 124% του ονομαστικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2020, αλλά συμβάλει στη βελτίωση της τροχιάς του χρέους σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των αναγκών, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις για το έτος 2015 υπολογίζεται σε € 2,2δις από το ΔΝΤ.

  • Η Ελλάδα δεσμεύεται για τους δανειακούς όρους απέναντι στους πιστωτές της.
  • Δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια που θα θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ή θα έχει επιπλοκές στο τραπεζικό σύστημα.
  • Καμία ενέργεια για κούρεμα της ονομαστικής αξίας δανείων του ελληνικού Δημοσίου.
  • Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα με τα δάνεια και τους τόκους των ληξιπρόθεσμων οφειλών και υποστηρίζει πως σκοπεύει να νομοθετήσει κατόπιν συνεννόησης-συμβουλής με τους εταίρους.
  • Εγινε προαναγγελία για τους πλειστηριασμούς, με την ελληνική πλευρά να υποστηρίζει πως δεν γίνεται να «πετάμε κόσμο στον δρόμο τη στιγμή που δεν υπάρχει κανείς για να αγοράσει τα σπίτια».

Μέρος της ομιλίας Βαρουφάκη στις 16 Φεβρουαρίου
(...) Προτείνουμε να επικεντρωθούμε σε λίγες μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως, με τη συνδρομή των θεσμικών οργάνων καθώς και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Μεταξύ αυτών, έχουμε την πρόθεση να:
Κόψουμε τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας
Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής αρχής με μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ευπρέπεια και διαφάνεια
Ένα αποτελεσματικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα
Άρση των διαφόρων καρτέλ
(...) «Δεν θα υπάρξουν μέτρα που οδηγούν στην ύφεση, όπως περικοπές των συντάξεων ή αυξήσεις του ΦΠΑ. Όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, πιστεύουμε ότι αυτά τα τεχνικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσα σε μια ημέρα ή δύο, εφ 'όσον η πολιτική βούληση είναι παρούσα.

Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για ένα σύντομο διάστημα λίγων μηνών από τη σταθερότητα που είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων του μακροπρόθεσμου πλαισίου εντός του οποίου Ελλάδα και την Ευρώπη και το ΔΝΤ θα δημιουργήσουν, έτσι ώστε να εντάξουν την Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλο το φάκελο του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή : newpost.gr

Related

Ελλάδα 1832021854506149439

Δημοσίευση σχολίου

emo-but-icon

Follow Us

Translate This Page

Hot in week

Recent

Comments

Τι ειναι ψηφιακη υπογραφη;

Τι ειναι ψηφιακη υπογραφη;
Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς (ΨΥ)

Εγγραφη στην Payoneer

Εγγραφη στην Payoneer
Ψάχνετε έναν πιο απλό τρόπο για να πληρώνεστε από εταιρείες του εξωτερικού; Κερδίστε $25 όταν κάνετε εγγραφή στην Payoneer χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που σας προτείνω.

Google+ Followers

Αναγνώστες

Επισκευές H/Y - Laptop

προτεινομενη αναρτηση

Το περήφανο κοριτσάκι του μπαμπά

Απ’ όλους τους ρόλους που κατέχει στη ζωή της μια γυναίκα, διαλέγω ως αγαπημένο μου αυτόν της κόρης. Κι ειδικά της κόρης του μπαμπά. Όσο...

«Τι θα φορας συνεννοηση...»

«Τι θα φορας συνεννοηση...»
«Τι θα φοράς συνεννόηση να σε γνωρίσω» λέει η Κική Δημουλά στον «Ήχο Απομακρύνσεων», τινάζοντας ...

Εμβολιο HPV; Σκεφτειτε καλα

Εμβολιο HPV; Σκεφτειτε καλα
Στὶς φετινὲς ἐγγραφὲς τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν Α΄ καὶ Β΄ Γυμνασίου στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς Κύπρου δίνεται σὲ ὅλους ...

Η στρατηγική του δελφινιού

Η στρατηγική του δελφινιού
Μέσα στην πορεία των αιώνων που ακολούθησε ο άνθρωπος συνυπήρξε με τα ζώα. Έναν αριθμό τους κατόρθ...--->>>

Αν υπαρχει καψουρα ...

Αν υπαρχει καψουρα ...
Μην το υπεραναλύεις και μην το κουράζεις, όποιος γουστάρει φαίνεται όπως κι όποιος δε γουστάρει ...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Το «διαβασμα της σκεψης»

Το «διαβασμα της σκεψης»
Όλοι μπορούμε να ανακαλέσουμε στιγμές που ευχηθήκαμε να μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να διαβάσουμε τα ...

Τα ελιξιρια της θαλασσας!

Τα ελιξιρια της θαλασσας!
Από τη Σήλια Γαληνού - Γνώρισε τις «θαυματουργές» ιδιότητες του θαλασσινού νερού, τις παθήσει...--->>>

Eλευθερος ειναι...

Eλευθερος ειναι...
Το θέμα είναι μεγάλο και περιλαμβάνει πολλές πτυχές. Θα περιοριστούμε αποκλειστικά στην ψυχολογική ...

blogoΘεαση

Laptop Service

Live Traffic

item